HISTORIA

30-lecie Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie

Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Kielcach 12 listopada 1987 roku pod nazwą Spółdzielnia Rzemieślnicza w
Suchedniowie. Przygotowania do jej założenia trwały od początku 1987 roku, ale dopiero znacznie
zostały przyspieszone po 3 maja 1987 roku, kiedy to powstał Komitet Założycielski Spółdzielni, który miał za zadanie przygotować dokumenty i niezbędne zezwolenia do jej zarejestrowania.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni odbyło się we wrześniu 1987 roku. Po wyborze Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni przystąpiono do złożenia dokumentów
rejestracyjnych w sądzie. Pierwszy Zarząd został wybrany w składzie: Prezes Zarządu Krzysztof
Włodarczyk, V-ce Prezes Andrzej Rek i V-ce Prezes Aleksander Wikło. Zarząd powierzył organizację

Spółdzielni i prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych Henrykowi Krasowskiemu, który później
został powołany na dyrektora.

Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości została założona przede wszystkim by suchedniowscy
rzemieślnicy i przedsiębiorcy mogli skorzystać z bardzo dogodnej w tamtym okresie formy rozliczania
podatków, tak zwanego „ryczałtu spółdzielczego”, a także żeby członkowie Spółdzielni mogli
uzyskiwać zlecenia na roboty – które mogła wtedy pozyskać tylko Spółdzielnia jako osoba prawna –
oraz żeby mogli uzyskać niezbędne materiały na wykonanie zleconych robót, które w hurtowniach i
zakładach produkcyjnych mogła pozyskać tylko Spółdzielnia – gdyż na rynku był niemożliwy zakup
materiałów.

Początek działalności Spółdzielni w 1987 roku był bardzo trudny: bez lokalu, bez wyposażenia i
środków finansowych, a działalność należało szybko uruchomić i tego zadania podjął się nowy Zarząd wraz z dyrektorem. 

Pierwsi Członkowie Spółdzielni w większości nie mieli prawie żadnego doświadczenia w prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej. Dlatego oprócz wyżej wymienionych spraw Spółdzielnia wdrażała
członków wykonując za nich wypisywanie rachunków, faktur czy sporządzanie wyceny
wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie listy płac dla
pracowników i wyliczenie składek ZUS.

Z perspektywy ponad 35 lat można stwierdzić, że wiele zakładów produkcyjnych czy przedsiębiorstw
handlowych przestałoby funkcjonować bez takiej pomocy Spółdzielni. Trzeba też podkreślić że każdy
członek Spółdzielni biorąc zlecenie na wykonanie robót wiedział że nie zostanie oszukany, wiedział
też że zostanie mu wypłacona zapłata za wykonane prace – bo umowy podpisywała Spółdzielnia i ona rozliczała się z kontrahentem, a następnie ze swoim członkiem i Urzędem Skarbowym.

Należy podkreślić ze zaczynaliśmy od tak zwanego „zera”, bez lokalu, bez wyposażenia i personelu,
bez środków finansowych. Początkowo Spółdzielnia świadczyła usługi dla ówczesnej Fabryki Urządzeń
Transportowych oraz posiadając kilka zakładów remontowo – budowlanych wykonywała zlecenia dla
Nadleśnictwa Suchedniów oraz Urzędu Miasta i Gminy. Rok później, szukając dodatkowych źródeł

dochodu, pozyskaliśmy na członków kilkanaście firm budowlanych z Kielc świadczących usługi dla
Polskich Kolei Państwowych, Zakładów Mięsnych w Kielcach i kieleckich spółdzielni mieszkaniowych.
Do roku 1992 działalność Spółdzielni rozwijała się dobrze. Jednak w tym roku, w związku ze zmianami
przepisów podatkowych, utracił ważność tzw. ryczałt spółdzielczy. Była to forma bardzo korzystna dla
rzemieślników i przedsiębiorców. W związku z wprowadzeniem tzw. zasad ogólnych. Część naszych
członków zrezygnowała z przynależności do Spółdzielni. Również tzw. „wolny rynek”, który
obowiązywał na przetargach inwestycyjnych eliminował Spółdzielnie z wygrywania przetargów,
ponieważ nasi członkowie posiadali zbyt małe firmy. Liczba obsługiwanych przez nas członków
Spółdzielni znacznie zmalała.

Dziś można stwierdzić że po 35-letniej działalności Spółdzielni powstało dużo zakładów
rzemieślniczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, które do dzisiaj są w
naszej Spółdzielni. Można tu wymienić członków, którzy w ciągu 35 lat rozwinęli swoje działalności
gospodarcze i znacznie powiększyli posiadany majątek swojego przedsiębiorstwa. Kilkadziesiąt
przedsiębiorstw nie wytrzymało jednak niezdrowej konkurencji na rynku szczególnie w branży
handlowej i musiało się zlikwidować. Obecnie osoby, które zakładają działalność gospodarczą w
oparciu o pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy to przeważnie  przedsiębiorstwa jednoosobowe bez
środków trwałych.
Od kilku lat liczba członków Spółdzielni ustabilizowała się i jak na początku liczba członków wynosiła
około 60, w późniejszych latach około 100 członków, to teraz od kilku lat liczba członków przekracza
200, choć co roku od 15 do 25 członków likwiduje swoją działalność.

Zarząd Spółdzielni od 22.12.2011 roku działa dla usprawnienia prowadzenia spraw spółdzielni w
dwuosobowym składzie: Prezes Zarządu – Henryk Krasowski, który jest doradcą podatkowym nr
wpisu na listę doradców podatkowych 01558 oraz zastępca Prezesa Jarosław Kołomański. Obecnie
Spółdzielnia świadczy usługi wyłącznie dla swoich członków polegające na prowadzeniu podatkowych
ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla ryczałtowców. Prowadzimy również
księgi handlowe dla spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych. Prowadzimy
również wszystkie ewidencje wymagane przy prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzimy

sprawy kadrowo-płacowe, sporządzamy deklaracje do ZUS i prowadzimy obsługę związaną z prawem
pracy.
Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 7 osób na pełnych etatach z wyższym wykształceniem księgowym
i rachunkowym. Organizacyjnie Spółdzielnia działa jakby w trzech działach:
– Pierwszy dział to sprawy kadrowo-płacowe, rejestracja pracowników, rozliczenia z ZUS.
– Drugi dział to rejestracja podatników, prowadzenie rozliczeń podatkowych i sporządzanie wniosków
o refundacje.
– Trzeci dział to sprawy prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółdzielnia jest bardzo dobrze przygotowana do świadczenia usług, posiada specjalistyczny sprzęt
komputerowy oraz profesjonalne programy komputerowe do prowadzenia ksiąg podatkowych, ksiąg
rachunkowych i sporządzania arkuszy kalkulacyjnych.
Cały czas się rozwijamy i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników w związku ze zmieniającymi
się nieustannie przepisami.

Święto 3-go Maja

W związku z tym, że w dniu 3 Maja 1987 roku ustalono założenie Spółdzielni Rzemieślniczej w
Suchedniowie i powołano Komitet Założycielski, od ponad 35 lat w Suchedniowie 3 Maja
organizowane jest Święto Rzemiosła Suchedniowskiego. Oprócz pocztów sztandarowych, uczestniczą
w tych uroczystościach władze Miasta i Gminy Suchedniów, powiatu i województwa.

BIURO RACHUNKOWE SUCHEDNIÓW @2022