USŁUGI

Zakres usług księgowych świadczonych przez nasze biuro obejmuje m.in.

– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– prowadzenie ewidencji VAT,
– sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
– składanie JPK,
– sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
– tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez nasze biuro obejmuje m.in.

– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
– sporządzanie list płac,
– rozliczanie umów cywilnoprawnych,
– sporządzanie raportów ZUS,
– rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez nasze biuro np.

– pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
– pomoc w zakładaniu spółek,
– wypełnianie wniosków kredytowych,
– sporządzanie raportów i analiz finansowych,
– tworzenie prognoz finansowych,
– monitorowanie należności,
– odbiór dokumentów od klienta,
– archiwizacja dokumentów w danym roku podatkowym

BIURO RACHUNKOWE SUCHEDNIÓW @2022