rok założenia 1987

Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie

Biuro Rachunkowe Suchedniów

Wieloletnie doświadczenie

Działamy na rynku usług księgowych od 1987 roku. Współpracujemy z podmiotami działającymi w różnych branżach: handlowa, produkcyjna, usługowa, motoryzacyjna, budowlana, itp.. Specjalizujemy się w obsłudze ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz pełnej księgowości. Wspieramy swoją wiedzą małych i średnich przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikat Ministerstwa Finansów

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 68466/2015 uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie, gdy dostęp do zawodu księgowego może mieć każdy,
warto aby partnerem biznesowym było biuro rachunkowe posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

W naszym biurze zatrudniony jest doradca podatkowa o numerze 01558, który swoją wiedzą i
doświadczeniem jako doradca podatkowy służy od 1997 roku.

Jesteśmy Biurem Rachunkowym, które na podstawie zawartej umowy z klientem (podatnikiem),
świadczy kompleksowo usługi księgowo-kadrowe.

Przedmiotem naszej działalności jest wykonywanie w imieniu i na rzecz klienta usług w zakresie
rachunkowości oraz, prowadzenie: ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i
rozchodów, ksiąg handlowych oraz dokumentacji płacowej i kadrowej itp.

BIURO RACHUNKOWE SUCHEDNIÓW @2022